Motorvogne

02-003-0143

Skrevet 26/09/2016
Nummer serie:
81 - 82
Litra:
M
Beskrivelse:
Do fra modsatte side
• • •

02-003-0142

Skrevet 26/09/2016
Nummer serie:
82 - 82
Litra:
M
Beskrivelse:
Frichs motorvogn - ved levering
• • •

02-003-0190

Skrevet 26/09/2016
Nummer serie:
1
Litra:
MB
Beskrivelse:
Scandia Kielervogn ved levering - modsat side
• • •

02-003-0189

Skrevet 26/09/2016
Nummer serie:
1
Litra:
MB
Beskrivelse:
Scandia Kielervogn ved levering
• • •

02-003-0171

Skrevet 26/09/2016
Nummer serie:
3
Litra:
MB
Beskrivelse:
Scandia Kielervogn ved levering - modsat side
• • •

02-003-0170

Skrevet 26/09/2016
Nummer serie:
3
Litra:
MB
Beskrivelse:
Scandia Kielervogn ved levering
• • •

02-003-0186

Skrevet 23/09/2016
Nummer serie:
21
Litra:
M
Beskrivelse:
Do fra modsatte side
• • •

02-003-0185

Skrevet 23/09/2016
Nummer serie:
21
Litra:
M
Beskrivelse:
Scandia Kielervogn ved levering
• • •

02-003-0188

Skrevet 07/09/2016
Nummer serie:
25, 26
Litra:
MO
Beskrivelse:
Sidste udseende
• • •

02-003-0187

Skrevet 07/09/2016
Nummer serie:
25, 26
Litra:
MO
Beskrivelse:
Udseende inden ombygning
• • •