Personvogne

02-012-0005

Skrevet 16/09/2017
Nummer serie:
231
Litra:
BLs
Beskrivelse:
Styrevogn - med flexrum
• • •

02-012-0004

Skrevet 16/09/2017
Nummer serie:
230
Litra:
BLs
Beskrivelse:
Styrevogn - med flexrum
• • •

02-012-0003

Skrevet 16/09/2017
Nummer serie:
230, 231
Litra:
BLs
Beskrivelse:
Styrevogn - ved levering
• • •

02-011-0086

Skrevet 16/09/2017
Nummer serie:
230, 231
Litra:
BL
Beskrivelse:
Boggie- personvogn
• • •

02-011-0072

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
61
Litra:
Sp
Beskrivelse:
Bivogn til skinnebus serie 1
• • •

02-011-0083

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
5
Litra:
Sp
Beskrivelse:
Bivogn til Scandia skinnebus serie 1
• • •

02-011-0051

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
10
Litra:
Sp
Beskrivelse:
Skinnebus bivogn - serie 1
• • •

02-011-0008

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
62
Litra:
C
Beskrivelse:
Boggie- personvogn - ex. DSB CL
• • •

02-011-0023

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
533
Litra:
Mp
Beskrivelse:
Do. sidste udgave
• • •

02-011-0026

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
290 - 291
Litra:
Bhs
Beskrivelse:
Boggie- personvogn, ex DSB Bhs
• • •