DSB

01-001-0014

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
934 - 953
Litra:
R
Beskrivelse:
R (I) sidste udgave
• • •

01-011-0024

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
1033 - 1040
Litra:
CRL
Beskrivelse:
CB ved levering
• • •

01-002-0057

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
115 - 116
Litra:
MV
Beskrivelse:
Do. men modsatte side
• • •

01-012-0007

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
530 - 567
Litra:
Bns
Beskrivelse:
UIC storrumsvogn - serie 2
• • •

01-002-0003

Skrevet 31/08/2016
Nummer serie:
1201 - 1202
Litra:
MY
Beskrivelse:
Ved levering *NY TEGNING*
• • •

01-014-0005

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
1670 - 1683
Litra:
CLE
Beskrivelse:
CL serie 3 med rejsegodsrum
• • •

01-002-0015

Skrevet 14/03/2007
Nummer serie:
1447 - 1461
Litra:
MZ
Beskrivelse:
Seneste udgave
• • •

01-030-0019

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
000 - 819
Litra:
Hbbillns
Beskrivelse:
Ved levering
• • •

01-003-0026

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
915 - 919
Litra:
AB
Beskrivelse:
Ved levering
• • •

01-031-0007

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
001 - 194
Litra:
Hkks
Beskrivelse:
ex. HS - sidste udgave
• • •