Åbne Godsvogne

01-032-0009

Skrevet 07/07/2010
Nummer serie:
52000 - 52399
Litra:
E
Beskrivelse:
Højsidet stålvogn - ved levering
• • •

01-032-0008

Skrevet 07/07/2010
Nummer serie:
9201 - 9240
Litra:
TGS
Beskrivelse:
Lavsidet boggievogn - sidste udgave
• • •

01-032-0005

Skrevet 10/07/2010
Nummer serie:
9901 - 9952
Litra:
PU
Beskrivelse:
Sidste udgave
• • •

01-032-0012

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
000 - 399
Litra:
E
Beskrivelse:
Højsidet stålvogn - sidste udgave
• • •

01-032-0019

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
9002 m.fl.
Litra:
TH
Beskrivelse:
Ballastvogn uden bremsehus
• • •

01-032-0015

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
100 - 119
Litra:
Slmmps
Beskrivelse:
Boggievogn til pansertransport
• • •

01-032-0014

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
000 - 029
Litra:
Eaos
Beskrivelse:
Højsidet boggie stålvogn
• • •

01-032-0003

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
8001 - 8020
Litra:
TDR
Beskrivelse:
Do. med bremsehus
• • •

01-032-0001

Skrevet 04/10/2006
Nummer serie:
10001 - 10705
Litra:
PB
Beskrivelse:
Højsidet trævogn
• • •

01-032-0016

Skrevet 10/07/2010
Nummer serie:
8021 - 8080
Litra:
TF
Beskrivelse:
Do. med trykluftbremse
• • •