01-006-0003

Beskrivelse
Do. -bakke
Litra
Trolje
Nummer serie
? - ?