Om Skovbo Jernbane-Arkiv

Kataloget indeholder en oversigt over rullende materiel fra DSB og danske privatbaner, samt en lille del fra udenlandske baner, som kører eller har kørt på danske skinner.

Tegningerne viser materiellet ved udrangeringen, ellers er andet anført her i kataloget eller på selve tegningen.

Tegningerne er primært tiltænkt hobbyfolket, derfor den lave pris. Da tegningerne fra Skovbo Jernbane-arkiv er fremstillet så nøjagtigt som det har været muligt ud fra de oplæg der har været til rådighed, samt tegnerens skøn og fotos, vil rigtigheden af tegningerne ligeledes bero på et skøn. Arkivet fraskriver sig derfor ansvar for nøjagtigheden af de af arkivet fremstillede tegninger, da det ikke i alle tilfælde har været muligt at fremskaffe 100% dækkende dokumentation i forbindelse med fremstillingen af tegningerne.

Hvis du er fabrikant, eller har du tænkt dig at fremstille modeller med videredistribution for øje, og mener du kan bruge en eller flere af arkivets tegninger, bedes du ringe og få et tilbud. Uretmæssigt brug af arkivets tegninger vil blive retsforfulgt.

Priser for tegninger til private leveret som pdf-fil via mail :

Pr. A4-side : 50,00 DKR

Pr. A3-side : 100,00 DKR

Til disse priser skal lægges 25,00 DKR i ekspeditionsgebyr.

Ønsker man tegningerne tilsendt som print, tillægges naturligvis porto.

Ved bestilling af mere end 10 tegninger afholder arkivet porto-udgifterne.

De fleste 1:87 tegninger kan være på en A4-side, dog undtaget 26,4m vogne som kun kan være på en A3-side. Hvis du ønsker større tegninger end A3, kan dette også lade sig gøre, kontakt da arkivet og indhent tilbud.

Ved bestilling af tegninger, skal der anføres tegningsnummer og størrelsesforhold. Alle tegningerne leveres uden påtrykt målsætning, og det er ikke muligt at bestille dette.

Ligeledes ser arkivet sig ikke i stand til at levere tegninger som ikke er i kataloget.

Med dette katalog er alle tidligere priser og vilkår annulleret, og det her anførte er gældende.

Skovbo Jernbane-arkiv v/ Claus Frost