01-032-0015

Beskrivelse
Boggievogn til pansertransport
Litra
Slmmps
Nummer serie
100 - 119
Kategori