01-002-0072

Beskrivelse
Frichs traktor - ombygget med førerhus
Litra
-
Nummer serie
72 - 76